Anthony Swerling

(1944–2004) föddes i England och utbildade sig vid Cambridge University. Han utvecklade tidigt ett intresse för det svenska språkets dynamik och bosatte sig i Stockholm i samband med publiceringen av sitt biografiska verk Strindbergs Ungdomsår (1981). De sista åren innan sin bortgång publicerade Swerling hundratals artiklar om svenska språket, särskilt gällande etymologi med betoning på österländska ord, i både svenska och finska tidningar.