Arlene K. Unger

är klinisk psykolog och wellness-coach. Hon är inriktad på lösningsorienterad terapi och verksam i Kalifornien i USA.