Asgeir Ueland

ASGEIR UELAND (f. 1974) är historiker och skribent. Han är utbildad vid The Hebrew University of Jerusalem och har skrivit för en lång rad norska tidningar och tidskrifter.