Ben Dupré

ansvarade 1993–2004 för uppslagsverksutgivning på Oxford University Press, och har allt som allt över 20 års erfarenhet av att beskriva svårbegripliga tankar och idéer och göra dem tillgängliga för en bredare publik. Dupré bor i sydöstra England med sin familj.