Bernard-Marie Koltès

föddes 1948 och dog i aids 1989. Strax före sin död fullbordade han sitt kanske mest kända drama Roberto Zucco, som byggde på en verklig historia och ett verkligt livsöde. Här i Sverige nådde han också framgång med pjäsen I bomullsfältens ensamhet. Han anses allmänt vara en av efterkrigstidens allra främsta dramatiker och författare.