Bo Balderson

(pseudonym), är en okänd författare eller författargrupp, som skrivit deckare med insikt i det dagliga livet iregeringskansliet. Den första boken utkom 1968 och den senaste 1990.