Bo Sigrell

är professor i psykologi och psykoanalytiker.