Brian Lavery

är intendent på National Maritime Museum i Greenwich. Han har bland annat skrivit två böcker om Amiral Nelson och dennes flotta. Han konsulterades under inspelningen av filmen Master and Commander – bortom världens ände och rådfrågades vid replikabyggena av Kapten Cooks Endeavour och emigrantskeppet Susan Constant.