Charles Baudelaire

(1821-1867), fransk poet, författare och litteraturkritiker. Hans inflytande över modern litteratur är omfattande och han framstår fortfarande som en av världslitteraturens största författare.