Chip & Dan Heath

är bröder och båda två undervisar i företagande och affärsrelationer. Tillsammans har de tidigare skrivit den uppskattade Made to Stick – Why Some Ideas Survive and Others Die. Byt spår! som är deras andra bok har nått än större framgånga