Christopher Sterling

CHRISTOPHER STERLING har undervisat i psykologi på London South Bank University. Han har publicerat artiklar och böcker om dyslexi hos vuxna och har även skrivit om grundläggande psykologi och kognitiv psykologi.