David W. Hughes

är före detta professor i astronomi vid universitetet i Sheffield och vice ordförande i Royal Astronomical Society. Hughes har skrivit hyllmeter om astronomins historia och suttit i många rådgivande kommittéer.