Deanne Rauscher

(f. 1953), socialarbetare, journalist och författare.