Djuna Barnes

(1892–1982) började sin bana som journalist, grafisk konstnär och dramatiker i New York. Hon vistades sedan under en stor del av mellankrigsåren i London, Berlin och Paris och levde där bohemliv i avantgardistiska kretsar. Som poet och romanförfattare var hon djupt beundrad av flera av 1900-talets litterära giganter.