Dominique Payne (pseud.)

skriver initierat om en sexualitet som sker i det fördolda, en värld som tidigare inte beskrivits av en svensk författare.