Eva Ström

(f. 1947), författare, översättare, litteraturkritiker och läkare. Har tilldelats flera litterära priser, bland andra Gerard Bonniers lyrikpris, Nordiska rådets litteraturpris , Gustaf Fröding-sällskapets lyrikpris och Tegnérpriset.