Göran Bergholm

Göran Bergholm är i huvudsak illustratör och grafisk formgivare, men ser sig som ”a Jack of all Trades, but a Master of None”. Han är också Flanör i ordets rätta mening, utrustad med nyfikenhet, keps och galoscher samt i avsaknad av körkort.