Guido Knopp

GUIDO KNOPP (f. 1948) är Tysklands mest lästa och etablerade historiker. I en rad böcker och tv-dokumentärer har han i första hand kastat nytt ljus över många av Tredje rikets och nationalsocialismens mörka hemligheter.