Gunnar Ekberg

GUNNAR EKBERG levde under en period med skyddad identitet men bor numera öppet i Malmö och arbetar inom reklambranschen. Tillsammans med flera personer som varit verksamma inom svensk underrättelsetjänst och svenska forskare är han idag medlem i organisationen Sveriges Öga och Öra som ska främja forskning och studier i underrättelse- och säkerhetstjänsternas historia.