H.C. Andersen

(1805-1875), en av Danmarks internationellt mest kända författare. Mest känd är Andersen för sina sagor (han skrev över 200), men författade även dikter, romaner och skådespel. Andersen är översatt till nära 150 språk.