Henry Dunant

(1828-1910) tillhörde den kommitté som kom att grunda Röda korset. Kämpade mot slaveri och för en human behandling av krigsfångar. Tilldelades Nobels fredspris 1901.