Hjalmar Bergman

var en av de främsta svenska prosaisterna under det tidiga 1900-talet. Han räknas som en av Sveriges stora epiker.
På Lind & Co utgavs 2002 en Bergmanserie bestående av Savonarola (1909), Chefen fru Ingeborg; (1924) och Clownen Jac (1930).