Iain Dickie

är redaktör för tidskrifter som Miniature Wargames, Army & Navy Modelworld och Military Hobbies.