J.F.C. Fuller

(1878-1966), brittisk generalmajor, militärhistoriker, pansarspecialist och militärteoretiker.