Jacob Burckhardt

(1818-1897), var en schweizisk konsthistoriker och kulturvetare. Burckhardt är en av de mest framstående forskarna om renässansens kultur, civilisation och estetik.