Jamil Ahmad

föddes 1933 i Jalandhar i Punjab. Han har haft en lång karriär som statstjänsteman i Pakistan och tjänstgjorde som ambassadråd i Kabul strax före och under den sovjetiska invasionen 1979. Han bor idag i Islamabad tillsammans med sin hustru Helga Ahmad, som är en känd miljöaktivist och socialarbetare.