Jens Gieseke

Jens Gieseke är chef för forskningsavdelningen för ”Kommunism och samhälle” vid centret för samtidshistoria i Potsdam.