Jerry Brotton

JERRY BROTTON är professor i renässansstudier vid Queen Mary University i London.