Jessamy Hibberd

är klinisk psykolog. Hon är medlem i British Psychological Society (BPS) och godkänd i British Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies (BABCP).