Joanne Baker

studerade fysik i Cambridge och doktorerade vid universitetet i Sydney. Hon arbetar för närvarande som redaktör på det ansedda vetenskapsmagasinet Science.