Johan Huizinga

(1872–1945) var professor i allmän historia vid universitetet i Leiden. Vid sidan av Ur medeltidens höst är hans mest berömda bok Homo Ludens, en studie över lekens roll i kulturen. Hans medryckande berättande utmärker sig genom en stilistisk kraft som saknar motstycke bland våra samtida historiker.