Johan Wensheim

Johan Wensheim är idag 29 år gammal. Han bor i Stockholm och utbildar sig till lärare. Lilla du och jävla jag är hans debut som författare.