John Ellis

JOHN ELLIS är militärhistoriker och författare till böcker som ”Armies in Revolution” och ”The Social History of the Machine Gun”.