John Strawson

JOHN STRAWSON (f. 1921) är en välkänd engelsk militärhistoriker med egna stridserfarenheter från andra världskriget i Italien och mellanöstern.