Jola Sigmond

(f. 1943) växte upp i Ungern men flydde undan den dåvarande kommunistdiktaturen och kom till Sverige i mitten av 1960-talet. Han har studerat vid universitetet i Lund och var tidigare ordförande i Mensa i Sverige. Sigmonds gåtor har publicerats i en lång rad tidningar världen över och rönt stor uppskattning. Han har även gett ut böcker på såväl engelska som estniska. IQ-test i färg är Sigmonds första svenska bok.