Jonathan Trigg

Jonathan Trigg (f. 1980) har tjänstgjort som militär med posteringar i Nordirland, Bosnien och Mellanöstern. Han är idag en etablerad militärhistorisk författare med ett särskilt intresse för frivilliga utlandsdivisioner under andra världskriget.