Joseph Connolly

(f. 1950), brittisk journalistoch bibliofil, författare till såväl romaner som facklitteratur.