Kenneth Macksey

KENNETH MACKSEY (1923–2005) tjänstgjorde i den brittiska armén under andra världskriget, pensionerades som major 1968 och skrev därefter ett tiotal militärhistoriska verk.