Kristina Hjertén von Gedda

Kristina Hjertén von Gedda har skrivit ett antal böcker i samhällsdebatterande ämnen. Hon är fil. lic. i religionshistoria, har medarbetat på Dagens Nyheters kultursida och är nu verksam som skribent och manusförfattare. ”Bortom allt rimligt tvivel” är Kristinas sjunde bok.