Lars Carlbom

är maskiningenjör med specialintresse för örlogsfartyg. Från att tidigare ha ritat fartyg för hand har han nu med hjälp av digitala verktyg framställt imponerande exakta ritningar. Med sin fascination för detaljer i konstruktion, utrustning och bestyckning har han åstadkommit ett faktaspäckat och värdefullt material.