Lars-Erik Thunholm

Lars-Erik Thunholm (1914-2006), VD för Skandinaviska Banken 1957-71, och SE-Banken 1972-76.

På bokförlaget T. Fischer & Co har han tidigare utgivit ”Oscar Rydbeck och hans tid” (1991), ”Ivar Kreuger” (1995), samt ”Den stora fusionen” (1996). Boken om Oscar Rydbeck tilldelades av Svenska Akademien Axel Hirschs pris med motiveringen ”en levnadsteckning av stort konstnärligt och kulturhistoriskt värde”.