Lars Gustafsson

(f. 1936), filosof, författare, poet och tidigare redaktör för BLM. Länge verksam som professor i filosofi vid University of Texas. Flyttade 2008 tillbaka till Sverige.