Lars Gyllenhaal

föddes 1968 och har sedan barndomen haft ett särskilt intresse för Finlands och Norges krigshistoria beroende på egna släktingar i finsk och norsk tjänst. På Fischer & Co har han utkommit med böckerna Elitförband i Norden (2009), Tyskar och allierade i Sverige (2011, 2014) och Jan och Nordens frihet (2015).