Lilian Cheung

undervisar vid Harvard School of Public Health, är specialiserad på näringslära och har sedan snart femton år tillbaka studerat mindfulness.