Linda Schierse Leonard

är jungiansk psykolog verksam i USA.