Mats Wickman

är kulturhistoriker, journalist och författare till flera böcker, bland andra Stockholm förr och nu (Lind & Co, 2007) och Hälsningar från kungliga huvudstaden (Fischer & Co, 2009). Hans texter präglas av sakkunskap i förening med en ovanlig förmåga att berätta och levandegöra.