Melanie-Jayne Howes

Melanie-Jayne Howes är kemist och farmaceut och har forskat om användning av växter, framförallt inom medicin och hälsa.