Michelangelo Buonarroti

(1475-1564), var en italiensk målare, skulptör, poet och arkitekt. Han verkade i Florens och Rom under högrenässansen.