Monique Simmonds

Monique Simmonds är biträdande direktör på The Royal Botanic Gardens och har över 30 års erfarenhet av forskning på medicinalväxter, bland annat för att ta fram nya läkemedel.