Nicholas Hobbes

(1915-1983) var en pionjär inom barnpsykologi och var med att utveckla nya koncept för behandling av barn med emotionella problem och barn med utvecklingsstörning. Ett av Hobbs arv är Vanderbilt Kennedy Center, en nationell resurs för barn.